Job 14 tagalog magandang balita biblia

Job 14 tagalog magandang balita biblia

Слайд

Bible Gateway passage: Roma 3 Magandang Balita Biblia

JobMagandang Balita Biblia. Maikli ang Buhay ng Tao“Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punung-puno ng kahirapanTulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparamTitingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their formang lupang matigas sa baha ay natitibag, gayon ang pag-asa ng tao, kapag iyong winasakNilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho, sa sandali ng kamatayan nagbabago ang kanyang anyoAnak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman, hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their formang lupang matigas sa baha ay natitibag, gayon ang pag-asa ng tao, kapag iyong winasakNilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho, sa sandali ng kamatayan nagbabago ang kanyang anyoAnak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman, hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan JobMagandang Balita Biblia. Maikli ang Buhay ng Tao“Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punung-puno ng kahirapanTulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparamTitingnan mo pa ba ang ganitong nilalang?

Job RTPV05 Magandang Balita Biblia Revisi Biblics

Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised) Maikli ang Buhay ng Tao “Ang#Kar. ; Ecc. ; buhay ng tao'y maikli lamang,subalit punung-puno ng kahirapan 1 Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, at lipos ng kabagabaganSiya'y umuusli na gaya ng bulaklak, at nalalagas: siya rin nama'y tumatakas na gaya ng anino, at hindi namamalagiAt iyo bang idinidilat ang iyong mga mata sa isang gaya nito, at ipinagsasama mo ako upang hatulan mo?Philippine Bible Society. Job Kabanata“Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punung-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparamMagandang Balita Bible (Revised) Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised) Maikli ang Buhay ng Tao “Ang#Kar. ; Ecc. ; buhay ng tao'y maikli lamang,subalit punung-puno ng kahirapanThe Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised) Maikli ang Buhay ng Tao “Ang#Kar. ; Ecc. ; buhay ng tao'y maikli lamang,subalit punung-puno ng kahirapan

Bible Gateway passage: Job 11 Magandang Balita Biblia

ang lupang matigas sa baha ay natitibag, gayon ang pag-asa ng tao, kapag iyong winasakNilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho, sa sandali ng kamatayan nagbabago ang kanyang anyoAnak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman, hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan JobMagandang Balita Biblia. Maikli ang Buhay ng Tao“Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punung-puno ng kahirapanTulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparamTitingnan mo pa ba ang ganitong nilalang?1 Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, at lipos ng kabagabaganSiya'y umuusli na gaya ng bulaklak, at nalalagas: siya rin nama'y tumatakas na gaya ng anino, at hindi namamalagiAt iyo bang idinidilat ang iyong mga mata sa isang gaya nito, at ipinagsasama mo ako upang hatulan mo? 5 Ang sagot ni Bildad, “Sa takot ay nanginginig maging ang kalaliman, ganoon din itong dagat at ang doo'y naninirahanAng daigdig ng mga patay, lantad sa mata ng Diyos. Sa paningin niya'y walang maikukubling lubosAng kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay, ibinitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalanAng tubig ay iniipon sa1 Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, at lipos ng kabagabaganSiya'y umuusli na gaya ng bulaklak, at nalalagas: siya rin nama'y tumatakas na gaya ng anino, at hindi namamalagiAt iyo bang idinidilat ang iyong mga mata sa isang gaya nito, at ipinagsasama mo ako upang hatulan mo? Ito naman ang sagot ni Job“Hanggang ngayon ay masama pa itong aking loob, bagama't ako'y nananangis, pinaparusahan pa rin ng DiyosKung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonanIhaharap ko sa kanya ang aking kalagayan. at ilalahad kong lahat ang aking katuwiran

Bible Gateway passage: Job 14 Magandang Balita Biblia

The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised) Maikli ang Buhay ng Tao “Ang#Kar. ; Ecc. ; buhay ng tao'y maikli lamang,subalit punung-puno ng kahirapanKaya niyang pakuluin ang malalim na tubig, hinahalo niya ang dagat na parang palayok ng langisAng kanyang madaana'y kumikislap sa liwanag, ang akala mo sa tubig, puting buhok ang katuladDito sa daigdig ay wala siyang katulad, pagkat siya'y walang takot, hindi nasisindakSa lahat ng mga hayop ay mababa ang tingin niya, at sa “Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay, kundi sa matubig at malamig na lugar lamangIto'y unang nalalanta kapag ito ay natuyuan, kahit bagong tubo pa lang at di pa napuputulanGanyan ang katulad ng mga taong walang Diyos, pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimotAng mga bagay na pinagkakatiwalaan nila'y kasingrupokJob 2New International VersionOn another day the angels[ a] came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before himAnd the Lord said to Satan, “Where have you come from?”. Satan answered the Lord, “From roaming throughout the earth, going back and forth on it.” 4 Sumagot si Satanas,[ e] “Kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamataySubukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo nang harap-harapan!”Sinabi ni Yahweh, “Kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin.”Kaya umalis si Satanas[ f] sa

Bible Gateway passage: Job 14 Magandang Balita Biblia

1 Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, at lipos ng kabagabaganSiya'y umuusli na gaya ng bulaklak, at nalalagas: siya rin nama'y tumatakas na gaya ng anino, at hindi namamalagiAt iyo bang idinidilat ang iyong mga mata sa isang gaya nito, at ipinagsasama mo ako upang hatulan mo? Ang Pagkamatay ni Juan na Tagapagbautismo ()Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea, []kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, “Si Juan na Tagapagbautismo iyon! Siya'y muling nabuhay kaya't nakakagawa ng mga himala!”Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at 3 Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at isinumpa ang araw nang siya'y isilangIto ang kanyang sinabi“Hindi na sana ako ipinanganak pa. at hindi na rin sana ako ipinaglihiNabalot na sana ng dilim. at huwag mo na sanang maalala pa ang araw na iyon, O Diyos. Huwag mo na sanang pasikatan pa ito ng liwanag Sinariwa ni Job ang Maliligaya Niyang ArawMuling nagsalita si Job, “Kung maibabalik ko lang ang mga unang araw noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay; Nang ang liwanag niya sa akin ayKaya niyang pakuluin ang malalim na tubig, hinahalo niya ang dagat na parang palayok ng langisAng kanyang madaana'y kumikislap sa liwanag, ang akala mo sa tubig, puting buhok ang katuladDito sa daigdig ay wala siyang katulad, pagkat siya'y walang takot, hindi nasisindakSa lahat ng mga hayop ay mababa ang tingin niya, at sa 3 Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at isinumpa ang araw nang siya'y isilangIto ang kanyang sinabi“Hindi na sana ako ipinanganak pa. at hindi na rin sana ako ipinaglihiNabalot na sana ng dilim. at huwag mo na sanang maalala pa ang araw na iyon, O Diyos. Huwag mo na sanang pasikatan pa ito ng liwanag

Job 14 Magandang Balita Biblia

Bible Gateway passage: Lucas 12 Magandang Balita Biblia

at ang sabi, ‘Mahusay ang pagkahinang’; pagkatapos ay ipinako ang rebulto sa patungan nito“Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod. lahi ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw ang bayang aking hinirangIkaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig; sa pinakamalalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo noon, ‘Ikaw ay aking lingkod.’ Footnotes. Mateo Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang talatang ; Mateo inyong Ama: Sa ibang manuskrito'y aking Ama.; Mateo sa iyo: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito.; Mateo pitumpung ulit na pito: o kaya'y pitumpu't pito.; Mateo milyun-milyong piso: Sa Griego ay, talento.; Iginiit ni Job na Wala Siyang Kasalanan“Lahat ng sinabi mo ay narinig ko na rin, Ang alam mo&#;y alam ko rin, hindi ka higit sa akin. Hindi kayo ang kausap ko kundi ang Diyos na Makapangyarihan, sa kanya ko idudulog itong aking kalagayan. Ngunit kayo&#;y mga sinungaling, tulad ninyo&#;y manggagamot, na walang kayang pagalingin. Tumahimik na lamang sana kayo, baka akalain pa ng Inilarawan ni Zofar ang Bahagi ng MasamaSinabi ni Zofar na Naamita,“Ang iyong mga sinabi ay hindi ko na nagugustuhan. kaya hindi ko na mapigilan ang pagsali sa usapanAng iyong mga sinabi ay puro panlalait, kaya't tugon ko ngayo'y aking ipababatid“Hindi mo ba nalalaman na buhat pa sa simula, nang ang tao ay ilagay sa ibabaw5 Ang sagot ni Bildad, “Sa takot ay nanginginig maging ang kalaliman, ganoon din itong dagat at ang doo'y naninirahanAng daigdig ng mga patay, lantad sa mata ng Diyos. Sa paningin niya'y walang maikukubling lubosAng kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay, ibinitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalanAng tubig ay iniipon sa “Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay, kundi sa matubig at malamig na lugar lamangIto'y unang nalalanta kapag ito ay natuyuan, kahit bagong tubo pa lang at di pa napuputulanGanyan ang katulad ng mga taong walang Diyos, pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimotAng mga bagay na pinagkakatiwalaan nila'y kasingrupok

Bible Gateway passage: Mga Hebreo 11 Magandang Balita Biblia

5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anakIto ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos,sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, at ipasailalim ang mga ito kay CristoKami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamamagitan ni Cristo, ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kaloobanKaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya atMagandang Balita BibliaLagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo[ a] sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanagIniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na AnakSa pamamagitan niya ay napalaya tayo, samakatuwid ay pinatawad ang Job discurre sobre la brevedad de la vida -El hombre nacido de mujer,Corto de días, y hastiado de sinsabores, Sale como una flor y es cortado,Y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos,Y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo?Nadie. Ciertamente sus días están determinados,Y el número de sus meses está cerca de ti;Le pusiste límites, de los

Bible Gateway passage: Filipos 1 Magandang Balita Biblia