Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili

Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili

Aniro

ano ang iyong natuklasan sa iyong sarili? alin sa mga katangian ang

I. Ano Ang Inaasahang Matututuhan Mo? Sa mga nagdaang modyul, natutuhan mo ang makipag-ugnayan sa iba’t ibang tao. Napag-alaman mo na tunay na mahalaga ang Namin ang lahat ng nawala sa pamamagitan ng buhay na nagsasabi ng ilang mga bagay tungkol sa ating sarili, tulad ng: ako ay isang mahiyain tao, o ako ay matalino, o ako ay malaking tulay na magdurugtong sa bawa’t isa. Iyon ang mahalaga. Lumabas ka sa iyong ‘sarili’, pumasok ka sa iba. Napakagandang makita ang iyong sarili at matulungan ang ibang makita ang kanilang sarili kaya nga nagtayo ka ng tulay sa iyong sarili pero huwag kang hihinto doon. Ang sumunod na dugtong ay ang tulay para sa kapwa · At ang kilos-loob naman ay umaasa sa isip. Ang isip ang nagbibigay ng katuwiran bilang isang kakayahan nang maimpluwensiyahan ang kilos-loob. Dahil sa kakayahan ng tao na kumuha at magtaya ng mga ebidensya, nagbibigyan ng isip ng kahulugan ang isang sitwasyon na isang magandang larawan ng tinatawag nating kilos-loobKailangan natin malaman ang paraan ng pagtuklas sa sarili. Katanungan: Ano ang natuklasan ko sa aking sarili? Para sa akin, natuklasan ko na maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay. Nakita ko dito na mahalaga itong gawin dahil hinuhubog nito ang pagkatao ko. Isa pa, napansin ko rin ang ilan sa mga kahinaan ko sa buhay na I. Ano Ang Inaasahang Matututuhan Mo? Sa mga nagdaang modyul, natutuhan mo ang makipag-ugnayan sa iba’t ibang tao. Napag-alaman mo na tunay na mahalaga ang kapwa. Natuklasan mo rin an ang kapwa ay isa sa pinakadakilang handog ng Diyos sa bawat tao. Subalit, naitanong mo ba sa iyong sarili kung naging maayos ang iyong pakikipagkapwa?

Ano ang sinasabi mo sa iyong sarili tungkol sa kung sino ka

Palayain ang Ating Sarili sa Pagsasabi ng Katotohanan By Barbara Berger Mahirap gumawa ng anumang tunay na pag-unlad sa paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, Pag-aaral ng Pangangalaga sa Sarili—Pagsasabi ng Hindi at Paggamit ng Pag-ibig bilang Ultimate Healing Tool. By Eileen Day McKusick. "Ang iyong relasyon sa iyong katawan ay isa sa pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka. At dahil mahal ang pag-aayos at mahirap makuha ang mga ekstrang bahagi, sulit na maging maayos ang relasyon na iyon."Hindi mahalagang makilala mo nang lubusan ang iyong makakasama sa buhay dahil ang mahalaga ay ang inyong pagmamahalanAng paggalang sa sekswalidad ay hindi pagpapatunay ng mataas na pagtitiwala at respeto sa sariliIsabuhay ang pagtitimpi upang mapigil ang sarili mula sa kapusukanAng ating katawan ay tahanan ng ating Diyos Pag-aaral ng Pangangalaga sa Sarili—Pagsasabi ng Hindi at Paggamit ng Pag-ibig bilang Ultimate Healing Tool. By Eileen Day McKusick. "Ang iyong relasyon sa iyong katawan ay isa sa pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka. At dahil mahal ang pag-aayos at mahirap makuha ang mga ekstrang bahagi, sulit na maging maayos ang relasyon na iyon."Kung nawala mo ang iyong buhay na nagsasabi na ako ay matiyaga, pagkatapos ay pinatunayan mo ang iyong sarili sa pagiging ganoon. Sa katulad na paraan, kung nagsasabi ka nang mga dekada, ako ay walang pasensya, na kung saan ikaw ay ngayon ang aking angking talino at kaalaman. ang aking malawak na pagintindi at pag-unawa sa tao. Ang pagkilala sa sarili ay ang pagtuklas sa sarili mong mga kalakasan at kahinaan at sarili mong personalidad. Kapag nalaman mo ang mga ito, maaaring magamit mo ang mga ito upang mas mapaunlad ang iyong mga natatanging kakayahan at abilidad

LESSONVAL.ED.pdf 1 VALUES EDUCATION 11 ARALIN 4 Sa.

Senior High School. Muling alalahanin ang iyong naging pagsusuri sa nakaraang modyul at buong-husay na sagutin ang mga sumusunod sa iyong kwaderno. Mga TanongAno-anong mga pagbabago sa talento, kakayahan at hilig ang iyong natuklasan?Nagbago rin ba ang kursong kukunin mo noong nasa Baitangka? IpaliwanagSa mga VI. Pagnilayan at Isabuhay Mo Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin tulad ng nasa ibaba at kausapin ito. Isulat sa ibaba nito ang mga sumusunod: a) Natuklasan mo sa iyong sarili na ikinasisiya mo b) Mga katangiang pauunlarin pa c) Ang mga pag-uugaling nararapat mong baguhin d) Mga kongretong hakbang upang paunlarin ang iyong mga · Lalaki: Narito ako ngayon upang ibigay sa iyo ang aking sarili, bilang iyong asawa, at upang hilingin sa iyong makibahagi sa aking buhay. Nangangako ako sa iyo ang iyong mga pangangailangan, ipagsasanggalang ka laban sa lahat ng kapahamakan, iingatan ka ng aking pag-ibig, pagkakatiwalaan, mamahalin, at igagalang ka at magiging tapat sa iyo magpakailanman · ano ang bagong nalaman mo sa iyong sarili? ano pa ang maaari mong gawin upang mabigyan ng linaw ang iyong kaisipan sa pagpili ng tamang kursong akademiko o teknikal-bokasyonal sining at sports negosyo o hanapbuhay? KASAGUTAN. Ang pagbabago ng aking katawan at ugali, Magagamit ko ito upang mabatid ng lahat na kaya natin at kaisipan tungkol saAng pagkakaroon ng bisyo ng magulang ay maaring makuha ng anak datapwat ang mga bata sa tahanan ay maaring gayahin kung ano ang ginagawa ng mga magulang sa tahanan; Nagkaron ng bisyo ang mga bata dahil sa kakulangan ng gabay; Kung masama ang kinagisnan na buhay ay maaring ganun na ang magiging buhay na kalalakihan nito. Magbasa tungkol sa Balikan ang mga sitwasiyon sa nakaraang gawain at isulat ang naging tugon mo sa bawat isaTukuyin kung ano ang iyong naging batayan/prinsipyo sa pagbuo ng iyong pasiyaGamiting gabay ang pormat sa ibaba at isulat ang iyong mga sagot sa loob ng kahon. Sitwasyon Pasiya Batayan ng Pagpapasiya

Aralin 1 Kilalanin ang Sarili l Pamantayang Pangnilalaman

IV. Ano ang Natuklasan Mo? A. Isulat mo sa loob ng bulaklak at paru-paro ang natuklasan mong kaisipan at pagpapahalaga. Upang ito’y maibahagi at madala nila sa iba pang lugar at tao. B. “Bryan, sinabi ko na sa iyo, huwag kang maglalaro ng bola sa sala. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang vase kong bigay ng lola mo ay nabasag Pangatuwiranan ang iyong sagot. GawainPANUTO: Batay sa naging sagot mo sa tatlong sitwasyon, tukuyin kung ano ang pinaggamitan ng iyong isip at kilos-loob sa bawat isa. Punan ang tsart sa ibaba. Sitwasyon Para saan ginamit ang: ISIP KILOS-LOOBPagsusuriAno ang taglay ng tao upang makaya niyang buuin angPAKSANG-ARALIN: isang bahagi ng silid ang talaan ng kaarawan ng. A. AralinPagkilala sa Sarili mga mag-aaral. Sabihin sa iyong guro kung kailanAng Aking Sarili ang iyong kaarawan. B. Sanggunian: Araling Panlipunan Curriculum Guide pah. IV. PagtatayaIsa-isang ipasabi sa mga mag-aaral ang kanyang Panuto: Para sa iyo, paano mo maipapakita ang iyong sariling pagpapahalaga sa iba’t ibang katangian ng lakbay-sanaysay na nabasa? Pangatwiranan ang iyong sagot. GawainPanuto: Basahing mabuti ang awit ni Freddie Aguilar na pinamagatang Bayan Ko at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa Sagutang papel

Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili? Brainly.ph

Ang aking naramdaman nang balikan at suriin ko ang pagpapasiya at pagkilos na isinasagawa ko ng nagdaang araw ay hindi ako ganoon kanasayahan dahil ang dami kong nagawang mali at di ko nagamit ng maayos ang aking kalayaan sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa ko. b.) Ano-ano ang iyong natuklasan sa pagtala mo ng iyong 2 CO_Q4_ESP10_Module2 Panuto: Basahin at suriingmabuti ang mga sumusunod na ang Tama kapag wasto ang diwa ng pangungusap at isulat ang Mali kapag hindi wasto. Isulat ang sagot sa sagutang papelHindi dapat maging dahilan ng awayan ang pagkakaiba sa kasarianAng mga payo ng magulang sa pakikipagrelasyon ay

Bagay Na Sumisimbolo Sa Iyong Sarili bagay tulala

Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili batay sa resulta ng

Bakit Mahalaga Alamin ang Iyong Mga Lakas. Sa panahon ng aking karanasan sa paghahatid ng mga programa sa pagsasanay at seminar tungkol sa pagbuo ng kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili, natuklasan ko na ang mga tao ay napakatahimik nang tanungin silang ilarawan ang lima sa kanilang pinakamahusay na mga katangian Ano ang natuklasan mo sa iyong pagsusuri. SAGOT Matapos nang masusing pagsusuri sa natapos na gawain sa RIASEC, napagtanto ko, base sa interpretasyon nito na mataa ang aking A at C sa RIASEC. Ibig sabihin daw nito, ay ako daw yung taong mas pipiliing magtrabaho sa organisasyong walang masyadong istraktura kung saan magagamit ko

4 gamitin ang load ng cellphone sa mga importanteng Course

II. Nilalaman: A. Paksa: Pagpapaunlad Ng Mga Hilig. B. Sangguniang Aklat: edukasyon sa Pagpapakatao 7, modyul 3, pahinaC. Kagamitan: pisara, yeso, pambura, PowerPoint presentation. D. Mga Pagpapahalagang Ituturo: Ang pagpapaunlad ng mga hilig ay makatutulong. sa pagtupad ng mga tungkulin, paghahanda tungo sa pagpili ng Ano ang mahalaga ay hamunin mo ang iyong sarili sa isang bagay, hindi mahalaga kung ano. Pagkatapos ng paggawa ng pare-parehong pagsisikap, ang direksyon na dapat mong gawin ay magbubukas bago ka natural. Kung gayon, mahalaga na magkaroon ng lakas ng loob na tanungin ang iyong sarili kung ano ang dapat mong gawin ngayon, sa

Paano Natuklasan Mo ang Iyong Misyon Sa Buhay?