Mga larawan na nagpapakita ng kalinisan sa kapaligiran

Mga larawan na nagpapakita ng kalinisan sa kapaligiran

Okanisan

Kalinisan sa Kapaligiran: Mga Simpleng Hakbang na Magagawa

Nag-browse ka sa lovepik Kalinisan Sa Kapaligiran mga larawan, ang mga detalye ng larawan:Numero ng,Pag-uuri ng larawan Ilustrasyon,Laki ng larawan MB,Format ng larawan PSD· Ang video lesson na ito ay makakatulong upang malaman ng mga bata ang mga paraan sa pangangalaga ng kapaligiran at kung paano mababawasan ang mga basura at k Unang pangkat: SET A & B Panuto: Bilugan ang mga larawan na nagpapakita ng tamang pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan at iguhit naman ang ekis (x) ang mga nagpapakita ng hindi tamang pangangalaga sa kapaligirang ginagalawanAng video lesson na ito ay makakatulong upang malaman ng mga bata ang mga paraan sa pangangalaga ng kapaligiran at kung paano mababawasan ang mga basura at k Kalinisan ng paaralan kalinisan ng mga estero canal kalinisan ng ilog at iba paNakaguguhit ng larawan na nagpapakita ng pangangalaga sa kagandahan ng mga bagay na. Maayos pa kaya ang paghinga ng mga tao. Matapos ang gawain sasagutin ng mga mag-aaral ang mga sumusunod na mga katanungan

Magbigay Ng Larawan Na Nagpapakita Ng Kalinisan Sa Kapaligiran

Kalinisan ng paaralan kalinisan ng mga estero canal kalinisan ng ilog at iba paNakaguguhit ng larawan na nagpapakita ng pangangalaga sa kagandahan ng mga bagay na. Maayos pa kaya ang paghinga ng mga tao. Matapos ang gawain sasagutin ng mga mag-aaral ang mga sumusunod na mga katanungan I. Layunin: Nakapagbibigay halimbawa ng mga gawi at ugali na makakatulong at. nakasasama sa sariling kapaligiran, tahanan at paaralan. II. Paksang Aralin: Paksa: Mga Gawi at Ugali na Nakatutulong. at Nakasasama sa Sariling Kapaligiran. Kapaligiran Kagamitan: mga larawan, chart. Sangunian: Curriculum guide K ppAng mga sinaunang Tsino ay napansin na napakahalaga ng kahalagahan ng kalinisan sa kapaligiran. Alam nilang malinaw na ang sariwang hangin at malinis na tubig ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan at mahabang buhay. Alam din nila na ang kalidad ng hangin at tubig ay mas mahusay sa mga bulubunduking lugar kaysa sa masikip na mga lungsod Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisakikilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan. (EsP2PKP-Id) Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na

Pagpapanatili ng kapaligiran, mga uri, pagsukat at mga layunin

GawainPaggamit ng mga bagay na patapon ngunit maari pang pakinabangan. Panuto: Kulayan ang larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa kapaligiran. Ipaliwanag ang iyong sagot. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO amanayon@ AIR LINK INTERNATIONAL AVIATION COLLEGE École Vianney. Sangunian Ikatlong pangkat: Panuto: Gupitin ang mga larawan na nasa ibaba at idikit kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan sa linya ng masayang bata at sa linya naman ng malungkot na bata ang mga nagpapakita ng hindi tamang pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan

3 Larawang Nagpapakita Ng Malinis Na Kapaligiran In Medium

Gawain PANUTO: Humanap ng dalawang (2) larawan na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Idikit ang mga larawan sa bond paper. GawainPANUTO: Kopyahin sa inyong sagutang papel ang graphic organizer na nasa ibaba. Magsulat sa loob nito ng limang (5) tungkulin mo sa pag-aalaga sa kapaligiran. Mga Tungkulin ko sa Pag-aalaga ng Kapaligiran Paglilinis ng bahay. Nag-browse ka sa lovepik Paglilinis Ng Gawaing Bahay mga larawan ang mga detalye ng larawanNumero ng Pag-uuri ng larawan GraphicsLaki ng larawan Tula Tungkol sa Pagmamahal sa Bayan. Laging tandaan na hindi natin magagawang panatalihin ang kalinisan ng ating kapaligiran kung sa ating tahanan pa lamang ay hindi

Magbigay Ng Larawan Na Nagpapakita Ng Kalinisan Sa Kapaligiran

a) Pagsasayang ng tubig b) Pagtatapon sa tamang lagayan at pagrerecycle ng mga basura c) Pag-tapak sa mga halaman 4) Piliin ang larawan na hindi nagapakita ng magandang epekto kung aalagaan natin ang ating kapaligiran. a) Magiging madumi ang tubig sa dagat at ilog b) Magiging ma-usok ang ating paligid c) Magiging presko ang hangin at A. Pagsusunog ng mga basurang plastic B. Pag-iiwan ng patay na hayop sa kanal C. Pagtatapon ng mga basura kahit saan D. Pagbabaon sa lupa ng mga basurang nabubulok. Paano mo mapahahalagahan ang mga gawi at ugaling makatutulong sa sarili mong kapaligiran? A. Ititigil ang mga gawi at ugali na makatutulong sa sariling kapaligiran. B

Kalinisan Sa Kapaligiran Larawan_Numero ng Ilustrasyon_Format ng larawan

Pangangalaga SA Kapaligiran AP 1 DETALYADONG

Kalinisan sa Kapaligiran: Mga Simpleng Hakbang na Magagawa

Pagpapahalaga Sa Kapaligiran Halimbawa At Kahulugan