Ipaliwanag ang mensaheng ibinabahagi ng may-akda tungkol sa pakikipagkaibigan.

Ipaliwanag ang mensaheng ibinabahagi ng may-akda tungkol sa pakikipagkaibigan.

Ea

free brain liest sa inyo Brainly.ph

Answer: ang mensahing ibinahagi ng akda tungkol sa pagkakaibigan,ito ay mabuti dahil ibinahagi nila ang kanilang pagkakaibigan at ito ay makakatulong sa lahat upang tayo ay -Kaung ano an nagagawa ng tunay na pagkakaibigan na ito ay maaaring makapagpabago ng pagkatao gaya ng nangyari kay Haring Gilgamesh matapos makilala si EnkiduIpaliwanag ang mensaheng ibinabahagi ng akda tungkol sa pagkakaibigan?-ang pakikipagkaibigan ay minsan nagsisimula ito sa di magandang pangyayari. Hindi mo · Ang mensahe na aking nakita sa akda na gilgamesh tungkol sa pagkakaibigan ay ang aral na ang magkalaban o mag-kaaway ay posible na maging matalik na magkaibigan. Isang aral sa atin na huwag isara ang ating puso sa pakikipagkaibigan kahit na sa ating mga hindi kasundo Sagot. Sa Epiko ni Gilgamesh, ang mensaheng ibinahagi tungkol sa pagkakaibigan ay kahit na hindi man naging maganda ang simula ng inyong pagkakaibigan, kalaunan, kung makikita ninyo ang inyong pagkakatulad at ang kabutihan ng bawat isa, magiging maayos pa rin ang samahan ninyo sa huli. Sa kuwento kasi, hindi naging maganda ang simula ngAng mensahe na aking nakita sa akda na gilgamesh tungkol sa pagkakaibigan ay ang aral na ang magkalaban o mag-kaaway ay posible na maging matalik na magkaibigan. Isang aral sa atin na huwag isara ang ating puso sa pakikipagkaibigan kahit na sa ating mga hindi kasundo. Ipinakita rin sa akda na ang pagkakaibigan nila ay tapat at maaasahan Sa Epiko ni Gilgamesh, ang mensaheng ibinahagi tungkol sa pagkakaibigan ay kahit na hindi man naging maganda ang simula ng inyong pagkakaibigan, kalaunan, kung makikita ninyo ang inyong pagkakatulad at ang kabutihan ng bawat isa, magiging maayos pa rin ang samahan ninyo sa huli

llang libong sandatahan ang naghintay para arestuhin si Brainly

Upang mailapat ang napag-aralan mo, isagawa mo na ang kasunod na gawainCO_Q1_Filipino10_ModulefGawainMahalaga Ka Epiko! Panuto: Batay sa tinalakay na impormasyon hinggil sa epiko, ibigay/isulat ang iyong. sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng epiko bilang akdang. pandaigdig Answer: ang mensahing ibinahagi ng akda tungkol sa pagkakaibigan,ito ay mabuti dahil ibinahagi nila ang kanilang pagkakaibigan at ito ay makakatulong sa lahat upang tayo ay maging mabuting kaibigan. thanks po. ️ ️. ️ ️Upang mailapat ang napag-aralan mo, isagawa mo na ang kasunod na gawainCO_Q1_Filipino10_ModulefGawainMahalaga Ka Epiko! Panuto: Batay sa tinalakay na impormasyon hinggil sa epiko, ibigay/isulat ang iyong. sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng epiko bilang akdang. pandaigdig

Saan matatagpuan Ang mga ilokano at bisaya Brainly.ph

· Isulat ito sa isang papelAng relihiyong pinalaganap. Panuto: Ibigay ang iyong reaksiyon sa sumusunod na isyu. Isulat ang sagot sam Sa nakalaang linyaPagpupuyat at pagkahilig ng kabataan sa paglalaro. inyo na, i hope maging successful kayo sa buhay balang araw Ang kahalagahan ng isang kaibigan ay hindi malalaman sa kung paano kayo nagsimula sapagkat mula man kayo sa hindi pagkakaunawaan maaaring sa huli ay maging sandigan ang isa’t isa Si Gilgamesh at Enkido mula sa Epiko ni Gilgamesh ay hindi likas na magkaibigan

(PPT) EPIKO NI GILGAMESH G. FLORES Academia.edu

¥ÿÉ|m QÌ @u&Ƹ¡?~ýù÷GÈ0÷ð´Íÿ3'êJWÆß­1ßÝÑ ™(b ‚ŠQ' ÊDðé°,ui:­\ ‘[ûW1ç” ýŒg-rI/¿¶üÄÇ=é ¯ É Ð5¯Åµ°ˆ rQ^ô Ì àóö:èZé æ¬ q ·u ]"Ç¢Z}‘&6sÝ1gµ ¾æhË.Ì™u ;µ9î™ÅÌ‘\‰¹:0×5ÿk¥‘ r€ tå ··%v€²B^æïîµ ÙàÌ]^º œ Î g÷ G u²€³» ÙàÌ^€Ð ƒ*kdWaÐ ZR ŠØU§ÆUØÊÊJB ²‘©ººõÇX}1× ·Kaung ano an nagagawa ng tunay na pagkakaibigan na ito ay maaaring makapagpabago ng pagkatao gaya ng nangyari kay Haring Gilgamesh matapos makilala si EnkiduIpaliwanag ang mensaheng ibinabahagi ng akda tungkol sa pagkakaibigan?-ang pakikipagkaibigan ay minsan nagsisimula ito sa di magandang pangyayari. Hindi mo masasabi na ang dating

Bakit Mahalaga Ang Pakikipagkaibigan? (Sagot at Halimbawa Nito)

3. What type of text gives facts, information, or news?

Ipaliwanag ang mensaheng ibinabahagi ng akda tungkol sa

Filipino 10 Q1-W5 PDF Scribd

Tula Tungkol Sa Pakikipagkaibigan BELAJAR