Magandang balita biblia isiah 64

Magandang balita biblia isiah 64

kolos

Bible Gateway passage: Isaias 64 Magandang Balita Biblia

IsaiasMagandang Balita Bible (Revised)Bakit hindi mo buksan ang langit at bumabâ ka sa mundong ibabaw, upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong IsaiasMagandang Balita Biblia Revisi (RTPV05)Bakit hindi mo buksan ang langit at bumabâ ka sa mundong ibabaw,upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong Magandang Balita BibliaBakit hindi mo buksan ang langit at bumabâ ka sa mundong ibabaw, upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan?Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway, upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their formMagandang Balita BibliaBakit hindi mo buksan ang langit at bumabâ ka sa mundong ibabaw, upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan?Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway, upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form

Isaiah 64 NIV Oh, that you would rend the heavens and Bible

Isaias Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa ami'y humubog. Magandang Balita Bible (Revised) lahi ni Israel, ang pinili kong bayan!Akong si Yahweh ang sa iyo ay lumalang; tinulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang IsaiasMagandang Balita Bible (Revised)Bakit hindi mo buksan ang langit at bumabâ ka sa mundong ibabaw, upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan?Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway, upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan IsaiasBakit hindi mo buksan ang langit at bumabâ ka sa mundong ibabaw, upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan?Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway, upang manginig ang mga bansa sa iyong harapanIsaiasMagandang Balita Bible (Revised)Bakit hindi mo buksan ang langit at bumabâ ka sa mundong ibabaw, upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan?Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway, upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan IsaiasBakit hindi mo buksan ang langit at bumabâ ka sa mundong ibabaw, upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan?Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway, upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan

Isaias Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama.

Ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Ciro, ang pinunong kanyang pinili, upang sakupin ang mga bansa. at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang Ako ang nagsasabi, ‘Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo.’”Sinabi pa ni Yahweh, “Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, sapagkat tutulungan IsaiahTagalog: Ang Dating BibliaOh buksan mo sana ang langit, na ikaw ay bumaba, na ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapanGaya ng kung nililiyaban ng apoy ang siitan, at ng kung pinakukulo ng apoy ang tubig; upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway, upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan! Isaias Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa ami'y humubog. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App IsaiahTagalog: Ang Dating BibliaOh buksan mo sana ang langit, na ikaw ay bumaba, na ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapanGaya ng kung nililiyaban ng apoy ang siitan, at ng kung pinakukulo ng apoy ang tubig; upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway, upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan! Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa ami'y humubog. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Isaias Isaias RTPVGayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa ami'y humubog

Bible Gateway passage: Isaias Magandang Balita Biblia

IsaiasSumagot ang mga tao, “Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan?Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang “Kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon, kahit kayo'y magkaanak at magkaapo, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin sapagkat magagalit sa inyo si IsaiahNew International Version[ a]Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you!As when fire sets twigs ablaze. and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies. and cause the nations to quake before you!For when you did awesome things that we did not expect English Standard VersionOh that you would rend the heavens and come down, that the mountains might quake at your presence—[ a] as when fire kindles brushwood. and the fire causes water to boil—. to make your name known to your adversaries, and that the nations might tremble at your presence!When you did awesome things that weMagandang Balita Biblia () This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at Taludtod Isaias Bakit hindi mo buksan ang langit at bumabâ ka sa mundong ibabaw, upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan? Magandang Balita Bible (Revised)

Bible Gateway passage: Isaias 5 Magandang Balita Biblia

Ipangangaral sa buong mundo ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Dios upang malaman ito ng lahat ng tao, at saka darating ang katapusan.” Mateo Ipangangaral 8 Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa ami'y humubogO Yahweh, huwag kang mapoot sa amin Christian Standard BibleIf only you would tear the heavens open. and come down, so that mountains would quake at your presence—just as fire kindles brushwood, and fire boils water—. to make your name known to your enemies, so that nations would tremble at your presence!When you did awesome works Mountains would melt before youThe mountains would burst into flames like burning bushes. The mountains would boil like water on the fire. Then your enemies would learn about you. And all nations would shake with fear when they see youBut you have done awesome things that we did not expect. You came down, and mountains shook in fearThe mountains would see you and shake with fearThey would tremble like water boiling over a hot fire. Come and reveal your power to your enemies, and make the nations tremble at your presence!There was a time when you came and did terrifying things that we did not expect; the mountains saw you and shook with fearNo one has ever seen

Isaias 64 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) BibleNow

Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Version Information

IsaiahNew International Version[ a]Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you!As when fire sets twigs ablaze Magandang Balita Biblia Parusa sa MapanghimagsikSinabi ni Yahweh: “Nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalanginIsrael, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akinKapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok Awit ng PasasalamatSa araw na iyon ay aawitin ng mga tao ang ganito: “Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan, sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon, at ako&#;y iyong inaliw. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan, sa kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking

Isaias 64 Magandang Balita Bible (Revised) BibliaTodo

Paghahari ng Prinsipe ng KapayapaanNgunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng at sasambahin ang Diyos ng Israel, ngunit hindi kayo naging tapat sa kanyaIpinagmamalaki ninyong kayo'y nakatira sa banal na lunsod; at kayo'y umaasa sa Diyos Our Price: $ Buy Now. NIV, Chronological Study Bible, Comfort Print: Holy Bible, New International Version. Retail: $ Buy Now. Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you!

Bible Gateway passage: Isaias Magandang Balita Biblia