Mabuting balita november 24 2017

Mabuting balita november 24 2017

Vl@diK

Mga Kawikaan 24 RTPV05 Magandang Balita Biblia Revisi

#mabutingbalita Ang Mabuting Balita para sa Linggo NobyembreUnang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon: Mateo _Mabuting Balit Mabuting Balita. Mabuting Balita. Awit [o Sof a] SlmLc, by Balita OnlineMabuting Balita. Hkm, a SlmLc by Balita The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanyaHuwag mong sasabihin, “Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti!”Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmangIto'y puno ng matinik na damo, at gumuho na ang bakod nitoThe Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanyaHuwag mong sasabihin, “Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti!”Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmangIto'y puno ng matinik na damo, at gumuho na ang bakod nito

Biyernes, Nobyembre 17, Tagalog Mass Readings Awit at

Pahayag Pahayag Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society Pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa MateoMagandang Balita Biblia (MBB05) Lumabas si Jesus sa Templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ngIpapangaral · MABUTING BALITA Mateo, Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipun-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Hesus ang mga Seduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa Kautusan ang nagtanong kay Hesus upang subukin ito: “Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?” · Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Kristo. Ang Salita ng Diyos. ALELUYA Mga Gawa,b. Aleluya! Aleluya! Kami’y iyong pangaralan upang aming matutuhan ang Salitang bumubuhay. Aleluya! Aleluya! MABUTING BALITA Mateo, a. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San MateoMateo ASND. Ipangangaral sa buong mundo ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Dios upang malaman ito ng lahat ng tao, at saka darating ang katapusan.”

Ang Mabuting Balita Nobyembre 15, Miyerkules ng Ika Linggo

ANG MABUTING BALITA Sa Ika Linggo sa Karaniwang Panahon (A)Nobiyembre (Maging tagapagpahayag at bahagi sa ANG MABUTING The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form· MABUTING BALITA Juan, Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Taglamig na noon. Kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang Pista ng Pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Hesus sa templo, sa Portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Judio at sinabi sa kanya, “Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? · MABUTING BALITA Mateo, Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyong, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanang ng Kautusan ni Moises. Kaya’t gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos

Huwebes, Nobyembre 24, Tagalog Mass Readings Awit at

Pahayag Pahayag Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society Pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang MateoMagandang Balita Biblia (MBB05) Lumabas si Jesus sa Templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ngIpapangaral sa buong sanlibutan ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan.” Ang

Magandang Balita Biblia (MBBTAG) BibleGateway.com

Pakinggan at Pagnilayan

I-download Magandang Balita Biblia MBBTAG12 Biblia

Bible Gateway passage: Pahayag Magandang

My Reflections: Ang Mabuting Balita para Sabado Setyembre 16,

I-download Magandang Balita Biblia MBBTAG12 Biblia