Halimbawa ng paglalahad sa banghay aralin

Halimbawa ng paglalahad sa banghay aralin

Iehbr

MASUSING BANGHAY Aralin PDF Scribd

Detalyadong Banghay Aralin sa Filipino I. Detalyadong Banghay Aralin sa Filipino IV I. Layunin: a. Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap b. Nakapagbibigay ng mga BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNANPagganyak: Pagpakita ng mga larawan. B. Paglalahad ng Aralin Presentasyon ng Layunin. C. Talakayan D. Panlinang Halimbawa: maliban sa, bukod sa, bukod kay, puwera, huwag lang, kundi langPagbibigay sanhi o bunga – Pinag uugnay ang mga lipon ng salita upang magbigay katwiran at magsabi ng kadahilanan. Halimbawa: dahil, sapagkat, palibhasa, kasi, mangyari, kundanganPaglalahad ng resulta at bunga – Nagsasaad ng kinalabasan o kinahinatnan Ano-ano ang mga pang-ugnay sa paglalahad (una, ikalawa, halimbawa, at iba pa). Pag-uugnay ng guro ng aktibidad na ginawa sa kasalukuyang aralinPokus na Tanong. Pagbibigay ng mga mag-aaral ng mga tanong hinggil sa mga naunang gawain. Pagbibigay ng guro ng pokus na tanong para sa aralinPresentasyon. Mungkahing Estratehiya (SINE TIME!)Halimbawa: maliban sa, bukod sa, bukod kay, puwera, huwag lang, kundi langPagbibigay sanhi o bunga – Pinag uugnay ang mga lipon ng salita upang magbigay katwiran at magsabi ng kadahilanan. Halimbawa: dahil, sapagkat, palibhasa, kasi, mangyari, kundanganPaglalahad ng resulta at bunga – Nagsasaad ng kinalabasan o kinahinatnan Pagtataya Pipili ang mga mag-aaral ng isa sa mga halimbawa ng layunin (Ekspresiv at Transaksyunal) at ito at isusulat sa isang malinis na papel. Krayterya sa Pagsulat Pamagat –puntos Nilalaman –puntos Tamang pagkabaybaypuntos Makabuluhan ang mensahepuntos V. Takdang-aralin Inihanda ni: Camille S. Soler

Banghay Aralin BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN 9

HALIMBAWA NG BANGHAY ARALIN. KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG PAMPANGA DISTRITO NG BACOLOR Paaralang Elementarya Ng Bacolor Bulaon Kahit malayo, ako ay kitang-kita na. Ako ang tingnan niyo. Tuwid ang puno, malapad ang mga dahon at mabunga, wika ni Niyog. Tekayo, kaawawa naman si Kawayan. Payat na · Halimbawa ng pangatnig: ni, kaya, man, o, at, maging, datapwat, bagaman, samantala, maliban, kahit kung, kapag, dahil, sapagkat, kasi, kaya, upang, Magbigay ng pangungusap gamit ang pangatnig. Bilang isang mag-aaral paano mo tutularan ang ginawa ni Pedro Calungsod gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap? Masusing Banghay-Aralin sa Filipino Pagtuturo at Pagtataya sa Pakikinig at Pagsasalita. I. LAYUNIN. Ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Nalalaman ang mga gawain na ginagamit sa iba’t ibang uri ng teksto sa pakikinig. b. Nakapagpahayag ng sariling pang unawa hinggil sa pakikinigBANGHAY ARALIN SA FILIPINO GRADOIKALAWANGStudocu Research FILIPINO Negatibong Epekto ng Modular Learning EL FilibusterismoScript Don Crisostomo Magsalin Ibarra A K T I B I T I Mungkahing Estratehiya (WHO’S YOUR FAVORITE SUPERHERO) Banghay Aralin sa Filipino Baitang ikaI. LayuninNatutukoy ang gamit ng mga pangatnig na magkatimbang at ‘di magkatimbangNagagamit ang mga angkop na mga pangatnig sa pagbibigay ng sariling opinion/pananawNasusuri at naitatala ang mga pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang na nabasa sa isang talataan. II

[Best Answer] HALIMBAWA NG PAGLALAHAD

Natutugunan ng paglalahad ang mga tanong tungkol sa isang usapin. Sinasaklaw ng paglalahad ang malawak na bahagi ng sinusulat at binabasa ng tao.:HALIMBAWA NG Isangguni sa Banghay-aralin 4, pahina B. Pagpapabasa sa mga tiyak na halimbawa ng Liham-PangangalakalC. Pangkatang Gawain: (Isangguni sa Banghay Aralinpahina)D. Pag-uulat ng bawat pangkatE. Pagpapalalim ng kaalaman batay sa tiyak na impormasyon. (Isanggumi sa pahina) IV Ebalwasyon. Paglalahad ng buod sa MALA-MASUSING BANGHAY ARALIN SA PAGHAHANDA AT EBALWASYON NG KAGAMITANG PAMPAGTUTURO. AralinPagsulat at Paglikha ng Isang Lunsaran (3hours) I. Layunin Pagkatapos ng klase ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Naintindihan ang Pagsulat at Paglikha ng isang Lunsaran B. Naipapaliwanag ang mga Elemento ng Pagsulat at Paglikha ng isang Lunsaran C. Nakalikha ng isang magandang Lunsaran · Paksang Aralin Paksa: Gamit ng Pangatnig sa Hugnayang pangungusap Sanggunian: Bagong LikhaWika at Pagbasa pp., Alab ng Wikang Filipinopp., at Ikalawang Edisyon Pluma Wika at Pagbasa para sa Batang Pilipino ppKagamitan: Larawan ni San Pedro Calungsod, cut-outs, biswal eyds, laptop, at projector IIIPaksang Aralin Paksa: Gamit ng Pangatnig sa Hugnayang pangungusap Sanggunian: Bagong LikhaWika at Pagbasa pp., Alab ng Wikang Filipinopp., at Ikalawang Edisyon Pluma Wika at Pagbasa para sa Batang Pilipino ppKagamitan: Larawan ni San Pedro Calungsod, cut-outs, biswal eyds, laptop, at projector III B. Paglinang na Gawain -Magpapagawa sa mga mag-aaral ng mga pagsusulit sa mga at hahayaan sila kung anong uri ng pagsusulit ang kanilang gagamitin at makikipagpalitan ng gawa sa katabi at kanila itong sasagutan C. Paglalahad ng mga halimbawaAno ang napansin ninyo sa mga pagsusulit na inyong ginawa? D

BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 7 (Pang-Ugnay) PDF Scribd

Banghay-Aralin sa FilipinoI. Layunin Sa pagtatapos ng pagtalakay, inaasahan na ang mga mag-aaral ayF5PB-Ia| Nasasagot ang mga tanong sa binasa/napakinggang kuwento/tekstong pang-impormasyonF5PS-Ia-j| Naipahahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu, o usapanF5PN-Ic-g| Naibibigay ang Lagyan ng tali, isuot tuwing oras ng klase. Banghay Aralin sa Araling PanlipunanI. Layunin Naipakikilala ang sarili sa pamamagitan ng larawan (self-portrait)II. Paksang aralin. A. Paksa: Pagpapakilang sarili sa pamamagitan ng larawan (self-portrait) B. Sanggunian: K toCurriculum Gui III Proseso nag Pagkatuto A. Panimulang Gawain Isangguni sa Banghay-aralin 4, pahinaC. Paglalahad Pangkatang GawainPagbibigay ng mga sitwasyon na lumuluha ang tao sa KASIYAHANBatay sa mga sitwasyong inyong ibinigay, pumili ng isa at isadula ito, ibatay ito sa karanasan ng iyong kapangkat KARAGDAGANG GAWAIN: V. KARAGDAGANG GAWAIN Paghahanda sa susunod na Pangalan: aralin IndicatorSeksiyon at Baitang: Promoting learning environments that effectively Panuto: Gamit ang Venn Diagram sa motivate learners to work ibaba, ilahad ang pagkakaiba-iba at productively by assuming pagkakatulad ng Nobela sa Pelikula

halimbawa ng paglalahad Brainly.ph

kwento upang malaman kung nakikinig ang mgaAng mahalagang pangyayari sa Florante at. mag-aaral.) Laura ay ang hinagpis at ang malupit na. sinapit ni Florante sa kagubatan. C. Pagtalakay sa AralinAng pagkakagapos ni Florante sa isang. malaking puno sa kagubatanSa paglalarawan kay Florante, anong uri siya ngAng nakakatakot na BANGHAY ARALIN SA FILIPINO. Petsa: Araw: LAYUNIN: Nasasabi o natutukoy ang katangian ng tauhan sa kwentong binasa. PAKSANG ARALIN: Pagsasabi ng Katangian ng Tauhan sa Kwentong Binasa. Sanggunian: K toCurriculum Guide in Filipino LM,pahina Kagamitan: short bond paper, LM, mga larawan, Kartolina, pentel pen. TUKOY Banghay-Aralin(Lesson Plan) Mala-Masusing Banghay-Aralin. I-LAYUNIN Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan nang; Nakikilala ang iba’t ibang uri ng panghalip. Nakakabuo ng sariling mga halimbawa sa bawat uri ng panghalip. Napapahalagahan ang gamit ng panghalip sa bawat uri nito sa pangungusap. ll-Paksang aralin; a. Paksa: Ang Mala-Masusing Banghay-Aralin sa FilipinoPinagsanib na Paraan ng pagtutrong Wika at Panitikan Inihanda ni: Nelsa Gumba BSED FILI. Layunin Sa pamamagitan ng interaktibong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Nakapagsasabi kung ano ang kahalagahan ng alamat bilang isang anyong pampanitikan; b

Banghay-Aralin Sa Filipino. PDF Scribd

Aralin 4 Banghay, Pangungusap PDF Scribd

BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNANI. LAYUNIN: Nasusuri ang mga salik na nakaapekto sa demand; Nakagawa ng repleksiyon tungkol sa kahalagahan ng mga salik na nakaaapekto sa demand; at Nakakabagbibigay ng sariling opinyon kung paano matutugunan ang mga pagbabagong dulot ng mga salik na nakaaapekto sa demand Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhaySa isang paraang malirip, iyon ay naging salamin ng uri ng paniniwala sa buhayNapatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukanNakasasaling ng damdaminBawat aralin naming sa panitikan ay naging isang pagtighaw sa kauhawan naming sa kagandahan at ako’y humanga. Okay!Paghahawan ng Sagabal. Bago tayo dumako sa ating aralin ay basahin muna ninyo ang kahulugan ng mga sumusunod na salita na maaring maging sagabal sa inyong pgkatutoNobelaMitoParabulaAnekdotatalambuhayPaglalahad ng Aralin. Ngayon ay tutungo na tayo sa ating aralin para. sa araw na ito. Ang tatalakayin natin ay tungkol Banghay Aralin banghay aralin layunin makapaglalahad ng mga impormasyon na natutunan sa paksa maibigay ang mga uri ng tayutay at sariling halimbawa maintindihan

1 LESSON BANGHAY ARALIN SA FILIPINO GRADO 7 UNANG

Banghay Aralin sa FilipinoIkaapat na Baitang n: F8PN-IVc-d – Nailalahad ang mga mahahalagang pangyayari sa napakinggang aralin. II. Nilalaman: Saknong A. SanggunianGabay ng Guro –PahinaKagamitang pang-mag-aaral –Pahina B. Kamitang panturo: teksbuk, laptop, chalk and board III DETALYADONG BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNANI. Layunin Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahangNatutukoy ang kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyon batay sa mga kalapit na lugar gamit ang pangunahing direksiyonNailalarawan ang lokasyon ng mga lalawigan sa rehiyon

Tradisyunal NA Banghay Aralin Banghay Aralin sa Filipino 7